Нашата вест

Што е рефинансирање и како се одобрува?

16 јули 2020

Кредит за рефинансирање е кредит што се подигнува во постоечката или друга финансиска институција со цел замена на постоечкиот долг, но најчесто и извор на дополнителни финансии. Најчесто со кредитот за рефинансирање се добиваат поповолни услови, подолг период на отплата на кредитот, повеќе рати и слично .

FlexCredit Ви ја нуди и оваа погодност со тоа што за да може да се изврши потребно е само уредно плаќање на кредитот во висина до 50% од сумата која е првично одобрена за кредитирање. Опцијата за рефинасирање е достапна во FlexCredit и за постоечки но и за нови клиенти. Аплицирајте, затворете го Вашиот постоечки долг кон некоја финансиска институција и отплаќајте го вашиот кредит само кон FlexCredit.

Последни вести

Износ: 40,000 денари
Рок: 6 месеци