Како да платам?

Во нашата професионална политика, ние се стремиме да ги ставиме клиентите на прво место. Веруваме дека „клиентот е секогаш во право“, затоа се трудиме да го направиме секојдневниот живот полесен и да ги задоволиме потребите на клиентите со навремено обезбедување финансиска помош. Брзите кредити на FlexCredit имаат флексибилни услови, што ги прави погодни за секого. Висината на посакуваниот кредит се определува според индивидуалните побарувања и можности на секој клиент. Аплицирајќи за брз кредит од FlexCredit, можете да ги одредите условите: потребниот износ, периодот на отплата, начинот на подигнување на средствата, како и начинот на отплата.

Изберете најлесен начин за отплата на вашиот кредит:

Платете го вашиот кредит лично, во некоја од филијали на FlexCredit. Доколку ви се потребни дополнителни информации како локација на некоја од филијали, можете да не контактирате на нашиот телефонски број: 13 505;

Во филијала на FlexCredit
Во филијала на FlexCredit
Износ: 40,000 денари
Рок: 6 месеци