Промоции

Лето со 101 награда

14 август 2024

Новата наградна игра, започнува од 01.06 2024 и ќе трае до 14.08.2024 година.

Ќе доделуваме 100 парични награди од 3000 денари и 1 главна награда од 100.000 денари. 

Сите клиенти што ќе подигнат кредит во периодот на наградната игра ќе имаат можност да добијат некоја од вредните награди.

 

Извлекувањата ќе се одржуваат еднаш месечно или по следниов редослед: 

 

  • Прво извлекување 21.06.2024 -  на кое ќе се доделуваат 33 парични награди по 3000 денари

  • Второ извлекување 13.07.2024 -  на кое ќе се доделуваат 33 парични награди по 3000 денари

  • Трето извлекување 15.08.2024 - на кое ќе се доделуваат 34 парични награди  од кои 33 по 3000 денари и една главна награда од 100.000 денари 

 

Услови на промоцијата
Износ: 40,000 денари
Рок: 6 месеци