Нашиот блог

Дали има разлика меѓу микро-кредит и кредит?

Накратко, нашиот бизнис е микро-кредитирање, поточно издавање микро кредити со помали износи со можност за отплата на еднакви месечни рати. Нашата филозофија е да понудиме финансиска сигурност на оние со поскромни финансиски можности, бидејќи веруваме дека дури и мала сума на кредит може да помогне да се постигне повеќе или да се постигнат позитивни промени во животот на луѓето.
Брзите кредити со можност за отплата на рати им овозможуваат на нашите клиенти да купуваат производи или да плаќаат за услуги што ќе го подобрат нивниот квалитет на живот, како што на пример може да биде нов компјутер или нов апарат за домаќинство. Истиот микро кредит овозможува да се остварат нашите зацртани цели и истовремено не го оптоварува месечниот БУЏЕТ на семејството. Кредитот на рати претставува БРЗ КРЕДИТ каде што главнината, каматата и другите надоместоци мора да бидат отплаќани според претходно договорен амортизационен план,но FlexCredit нуди можност и за краткорочни микро кредити,односно можност за враќање до 45 дена. Доколку Ви се потребни средства а сте во очекување на вашата плата, можете да аплицирате за брз кредит до плата и истиот да го отплатите веднаш по добивањето на платата.
Ако имате какви било прашања во врска со услугите за микро-кредитирање од FlexCredit не двоумете се да нè контактирате! Доволно е да го посетите нашиот онлајн кредитен калкулатор на www.flexcredit.mk или пак да не посетите во една од нашите филијали. За сите информации тука е телефонскиот број 13 505

FlexCredit

FlexCredit

Бренд менаџер

Препорачани објави

Износ: 40,000 денари
Рок: 6 месеци