Промоции

Само сега 0% камата!

01 мај 2021

Само сега можеш да подигнеш кредит до 20 000 денари и да го вратиш без камата!

*Промоцијата важи за нови клиенти

Услови на промоцијата
Износ: 40,000 денари
Рок: 6 месеци